Zámečnická fabrika Dvorec u Nepomuka

Zámečnická fabrika Dvorec u Nepomuka

Zajišťované práce:

dílčí architektonická a dispoziční studie, projekt pro změnu stavby, dokumentace pro výběrové řízení 

Zákazník:

AMETIC GROUP s.r.o.

Realizace:

2014

Popis stavby:

Rekonstruované objekty bývalé mlékárny a novostavba výrobní haly budou sloužit k výrobě menších a středních strojírenských celků.

Rekonstrukce stávajících objektů je navržena s maximálním využitím stávajících konstrukcí, mělo by dojít k návratu k původnímu vzhledu průmyslového objektu.

Novostavba výrobní haly je řešena jako jednolodní hala se sedlovou střechou na hlavní lodi. Střechy jsou navrženy s mírným sklonem – 6%,
je navržena v současném tvaru průmyslových a skladových objektů, který se uplatňuje i na dalších stavbách v nejbližším okolí. Na zděném soklu výšky 1,30 m je položen lehký plášť z kovových sendvičových panelů. Nad soklem budou osazena vyšší plastová okna. Na střeše jsou umístěny obloukové světlíky pro zajištění potřebného denního osvětlení v hlubokém půdorysu objektu.
Barevné řešení vychází z firemních standardů, vnější plášť je navržen v odstínech šedé, doplněné středně modrou na lemování. Doplňkové zámečnické výrobky (požární žebřík, táhla markýzy apod.) jsou žárově zinkované. Okna budou zasklena čirým dvojsklem v šedém rámu. Vrata a dveře budou mít jak křídla, tak i rám v modrém odstínu RAL 5005. Na nové střeše bude použita krytina z pásů z modifikovaného asfaltu SBS s jemným posypem.