Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni

Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni

Zajišťované práce:

projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, autorské a stavební dozory 

Zákazník:

Střední škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Lidická 135, Volyně

Realizace:

2014

Popis stavby:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v budově školy č.p. 121 za účelem rozšíření stávajících učeben vestavbou podkrovních místností. Do půdního prostoru ve 3. nadzemním podlaží budou vestavěny dvě  speciální učebny pro ekologické vzdělávání. V severní části pozemku vznikne školní experimentální zahrada a za budovou č.p. 11 arboretum.

Součástí stavby jsou související stavební úpravy budovy č.p. 121 - vnější ocelové vřetenové schodiště při severní fasádě směrem do zahrady, položení střešní krytiny keramické pálené, výměna výplně otvorů vstupu a na hlavním schodišti, vstupy do zahrady a související stavební práce uvnitř budovy.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.