Reference

Za 25 let působení se firma HarPro podílela na několika desítkách stavebních realizací v různých oblastech tohoto odvětví. Jedním z hlavních zájmů se stala realizace průmyslových objektů pro nejrůznější výrobní a logistické firmy, a to jak pro české, tak i zahraniční investory. Většinou v souvislosti s těmito objekty byly řešeny i dopravní a vodohospodářské objekty či stavby. Několik realizací lze zařadit díky svému účelu i mezi stavby v první řadě ekologické. Velká část práce i nadále zůstává v oblasti občanských staveb, tedy realizace obytné zóny, rodinných domů či různé rekonstrukce a revitalizace historických objektů.