Čerpací stanice pohonných hmot – Klatovy

Čerpací stanice pohonných hmot – Klatovy

Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, stavební dozor

Zákazník: Lorenc Logistic s.r.o.

Realizace: 2004

Popis projektu: Projekt řeší výměnu skladovací přemístitelné dvouplášťové nádrže typu NDN 12 000 za nádrž téhož typy NDN 22 000 a doplnění další skladovací nádrží NDN 22 000 umístění v návaznosti na stávající objekt. Potrubní propojení mezi nádržemi je vrchním vedením. Obě nádrže jsou umístěny v krytých přístřešcích. Stáčecí stojan nafty zůstal ponechán na stávajícím místě a není upravován. Současně bylo bez úprav ponecháno odstranění příp. úkapů při tankování, stáčení. Odvodnění zpevněné plochy před stáčecím stojanem před odlučovač AS-TOP je rovněž ponecháno.

Čerpací stanice provozovaná s jednou skladovací nádrží NDN 12 000 a jednoproduktovým stáčecím stojanem Benč je při rozšíření upravena v části skladovací kapacity výměnou nádrže za typ NDN 22 000 s doplněním o další nádrž NDN 22 000 umístěné v novém přístřešku. Skladovací nádrže jsou totožného typu jako současná nádrž tzn. jedná se o nadzemní dvouplášťové nádrže s trvalou kontrolou meziplášťového prostoru. Stáčení je prováděno napojením stáčecí hadice na šroubení ve stáčecí armatuře. Současné vybavení čerpací stanice elektronickým systémem pro bezobslužný provoz s přenosem dat do podnikové PC sítě bylo zachováno beze změny.Během výstavby došlo k vybudování technologie, jež umožňuje doplnění stáčení paliva s ekologickým přídavkem paliva Ad Blue.