Čistírna odpadních vod pro zemědělskou usedlost v Bošovicích

Čistírna odpadních vod pro zemědělskou usedlost v Bošovicích

Záměr řeší zneškodňování splaškových odpadních vod ze zemědělské usedlosti v lokalitě Čísadlovice. Nově navržená čistírna odpadních vod typu TOPAS bude rozdělena do dvou samostatných linek s kapacitou 2 x 20 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny novou kanalizací délky 170 m do stávající šachty zatrubněného drobného vodního díla.