Čistírna odpadních vod Žárovná

 

Domovní ČOV a venkovní kanalizace

Zajišťované práce:

Projekt ke stavebnímu povolení

Realizace: 

2012

Popis projektu:

Čistírna TOPAS je čistírna s velmi usnadněnou údržbou. Při provozu se automaticky udržuje optimální koncentrace aktivovaného kalu v aerační nádrži. Čistírna je vybavena samostatným kalojemem a automatickým čištěním hladiny dosazovací nádrže od plovoucích nečistot. Pro čistírnu TOPAS byl vydán patent číslo: 282 411.

Čistírna Topas pracuje na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. Vzduch, nezbytný pro život mikroorganismů je dodáván malým membránovým dmychadlem s nehlučným provozem, jež je umístěno přímo v čistírně. Dmychadlo, spolu s přidaným  třícestným elektroventilem je použito také na pohon vzduchového čerpadla, zajišťujícího přečerpávání vody mezi jednotlivými komorami ČOV.

Originální kombinace kontinuálního a diskontinuálního průtoku čištění odpadních vod je sdružená v jedné plastové nádrži. Díky přepínání chodu čistírny hladinovým plovákem, umístěným v přítokové komoře dochází ke dvěma fázím čištění. V první fázi dochází k typickému biologickému čištění v aktivačnímu procesu a průběžnému odtoku vyčištěné vody. Ve druhé fázi dojde k přerušení přítoku splašků do aktivace, odčerpání přebytečného kalu po usazení do nádrže samostatného provzdušňovaného kalojemu, čímž je dosaženo udržování stálé optimální koncentrace kalu v aktivaci.