Dostavba areálu fy. HEYCO – 2.et

Dostavba areálu fy. HEYCO – 2.et

Zajišťované práce: návrh urbanistického a architektonického řešení, vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, projektový management

Zákazník: HEYCO WERK s.r.o.

Realizace: 2003 - 2004

Popis projektu:Výrobní areál je umístěn na severním okraji průmyslové zóny města Písku. Napojení na dopravní systém bylo vyřešeno v předchozích etapách výstavby a navrhované řešení je plně respektuje.

U prostorového řešení areálu byly uplatněny hmotové prvky sousedního provozu téhož investora. Dvoupodlažní kancelářská a sociální vestavba a a výrobní hala s expedicí tvoří jeden celek o délce 59 m a šířce 21 m, výška hřebene je 7,25 m. Využitelnost sousedních pozemků byla limitována vedením vzdušné linky VN, která byla později přeložena. Po dokončení nového výrobního provozu pro 50 zaměstnanců je celý areál komunikačně spojen v jeden funkční celek.

Konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, které vstupují do interiéru a obvodový plášť je na nich zavěšen z  vnější strany. Administrativní a sociální vestavba zaujímá dvě pole při jihozápadním štítu až ke hřebenu, zbývající část prvních polí je určena pro expedici zboží. Vestavba je rozdělena do dvou nadzemních podlaží, kde  jsou kromě kanceláře výroby umístěny šatny a sociální zařízení zaměstnanců, denní místnost, ale i menší dílna a kompresorovna. Vstup do patrové vestavby ale i výroby je pro zaměstnance jednotný západním štítem po lehkém schodišti krytém přístřeškem.