Dostavba výrobního areálu HEYCO WERK ČR 3. etapa

Dostavba výrobního areálu HEYCO WERK ČR 3. etapa

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, autorské dozory 

Zákazník:

HEYCO WERK ČR s.r.o.

Realizace: 2014

Popis stavby:

Projekt řeší úpravy povolené přístavby objektu výrobní a skladové haly jako změnu dokončené stavby. Proti původnímu projektu jsou řešeny následující změny:

- prodloužení SO 302 a 303 o 18 m, tj. o 3 pole šířky 6m
- ve výrobní hale bude instalován nově mostový jeřáb 
- zvýšil se požadavek podjezdné výšky pod jeřábovým mostem a výšky skladování
- ve skladové hale je řešená vestavba kanceláře skladníků a toalety pro muže a ženy
- vjezdová vrata ve východním štítu do výrobní haly byla zvýšena na 4,5m
- ve skladové hale jsou na východní štít doplněna dvě vykládací místa se sjezdovou rampou
- jsou upraveny zpevněné plochy před východním štítem
- podle jižní stěny skladové haly je doplněna objízdná komunikace areálu
- osvětlení venkovních ploch a nakládky svítidly na fasádě objektu
- řešení jednoho vykládacího místa na sjezdové rampě vč. temperování
- venkovní dešťová kanalizace je prodloužena dle požadavku prodloužení haly a úpravy zpevněných ploch