Haly fy. STILCE a Unistil - Písek

Zajišťované práce: stavební dozor, zastupování stavebníka, koordinace činností v průběhu výstavby

Zákazník: soukromý investor

Realizace:

Popis projektu: