LCP – spediční sklad Písek

LCP – spediční sklad Písek

Zajišťované práce: stavební dozor, zastupování stavebníka, koordinace činností v průběhu výstavby

Zákazník: FINEART a.s.

Realizace: 2001 - 2003

Popis projektu:Areál Logistického centra je postaven na zelené louce menšího průmyslového areálu na jižním okraji Písku. Při umístění a realizaci se bylo nutné vypořádat s ochrannými pásmy VN, hlavního zásobního vodovodního řadu a vyhlášeného ochranného pásma pro migrující plazy a členovce.

Architektonicky byl vytvořen návrh kanceláří KAVA, která zajišťovala i projekční práce. Architekti se inspirovali tvarově a materiálově v oboru logostiky a tak mohlo vzniknout neobvyklé dílo oceněné Komorou architektů.

Skladová hala je vytvořena vnějším nosným systémem kombinujícím ocelové sloupy a dřevěné prostorové příhradové vazníky s rozponem 28m. Nosná konstrukce střechy je dřevěná a je zavešena na spodních pásnicích prostorových vazníků.

Obvodové stěny jsou individuální skladby na dřevěném roštu. Vnitřní líc je tvořen cementotřískovými deskami, vnější plášť vodovzdornými překližkami.

Administrativní část je umístěno v buňkách vsunovaných do nosného ocelového roštu obdobně jako palety v zakládacím rámu. Šatnování, hygienické zázemí, vertikální komunikace apod. jsou umístěny ve spojovaném zděném krčku .

Expedice je situována v jižní podélné stěně do vykládacích doků a vykládací rampy.

Celková plocha skladu je cca 2100 m2, půdorysné rozměry skladu jsou 28 x 78 m.