Modernizace podkroví hlavní budovy SŠ Volyně

Modernizace podkroví hlavní budovy SŠ Volyně

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: Jihočeský kraj

Realizace: v přípravě

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou především stavební úpravy stávajícího objektu se záměrem splnění současných legislativních požadavků na užívání školského zařízení s důrazem na 4.n.p. Zde, v podkrovních učebnách hlavní budovy, se stavební úpravy zaměřily na nedostatečné zateplení krovu, vady v provedení zateplení, nedostatečném přívodu denního osvětlení a nedostatečném přívodu čerstvého vzduchu. V celém objektu je navržena úprava přetlakového větrání schodiště a navazujících únikových cest. Nejvýraznější vnější změnou v podkrovní vestavby je odstranění hmotově nevhodných sedlových vikýřů a jejich nahrazení střešními okny. S tím souvisí celková úprava krovu. Nový krov bude mít stejný tvar a výšku hřebene


Pohlednice s původní fasádou školy.