Myčka nákladních automobilů – Klatovy

Myčka nákladních automobilů – Klatovy

 Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, stavební dozor

Zákazník: Lorenc Logistic s.r.o.

Realizace:2004

Popis projektu:Mycí linka s technologií firmy Ceccato pro nákladní automobily byla vybudována jako součást areálu významné logistické firmy. V projektové dokumentaci je řešeno vybudování haly mycí linky včetně zázemí, napojení pitné vody, splaškové a dešťové kanalizace na připravené přípojky, vnitřní rozvody, jímání dešťové vody a sedimentační nádrže.

Jako technologická voda při samotném mytí automobilů je využívána dešťová voda. Tato voda je recyklována v soustavě podzemních nádrží, přičemž je využíváno dočistění vody v chemické čistírně.