Odvodnění suterénu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

Odvodnění suterénu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

Stavební řešení odvodnění a sanace suterénu pod hlavním oltářem s apsidou kostela jsme navrhli rozdělit do 3 etap. První etapa  řeší přeložení dešťové kanalizace s přepojením dešťových svodů a zrušením šachet, které jsou příčinou vlhnutí suterénního zdiva. Ve 2. etapě budou provedeny vnější větrací dutiny. Ve 3. etapě budou provedeny vnitřní infúzní clony a plošné izolace doplněné sanačními vnitřními omítkami stěn. Postup prací bude průběžně konzultován s pracovníky NPÚ.