Přestavba rodinného domu

Přestavba rodinného domu

Pozemek vybraný pro přístavbu stávajícího RD navazuje na stávající RD kolaudovaný v říjnu 1976. Přístavba navazuje na jeho východní štít, kde se nacházela terasa navazující na 1.np. Zbývající část pozemku je nyní zatravněná, avšak dříve zde stála větší zemědělská usedlost.

Přístavba rodinného domu je obdélníková třípatrová s částečně zapuštěným 1.podlažím o půdorysných rozměrech 5.75 x 14.1m a spoulu s rekonstrukcí původního RD vznikl větří vícegenerační dům. Přístavba RD bude zastřešen novou sedlovou a stávající RD pultovou střechou. Komunikačním centrem domu bude nadále stávající schodiště. V 1.podlaží přístavby je navrhována samostatná jednotka se vlastním vstupem. V dalších podlažích jsou navrženy pokoje ložnice a kuchyně. Ta bude přemístěna z původního RD. V původním RD budou nově ložnice dětí a prarodičů vč. zázemí.

Střecha bude kryta krytinou z předzvětralého titanzinku. Použití vybrané krytiny ovlivnil i malý sklon střechy, který je 5°.

 Interiér obytné části je řešen ve strohém stylu se stropem omítaným, v nejvyšším podlaží ze záklopu na horní části krokví. Z dřevěné konstrukce krovu bude v interiéru viditelné pouze krokve a vaznice střechy. Omítky budou hladké štukové, nebo sádrové.

Vnitřní dveře hladké dřevěné, plné příp. částečně prosklené v obložkové zárubni. Barevnost by měla odpovídat exteriérovým dřevěným konstrukcím. Barevnost maleb, dlažeb a obkladů bude řešena v dalším stupni PD.

Okna a vstupní dveře budou ze dřevěných profilů EURO 78 obložené eloxovaným hliníkem v bezvě předzvětralého titanzinku. Okna budou na vnitřní straně opatřena dřevěnými stínícími žaluziemi.

Vytápění celého objektu je teplovodní podlahové s kotlem na dřevo a akumulačními nádobami, které jsou současně ohřívány i teplovodními solárními kolektory umístěnými na střeše. Mimo topné období vyhřívají solární kolektory venkovní bazén.

 

 

 

 

 

užitná plocha

 

371,17

 

m2

 

 

 

obytná plocha

 

291,32

 

m2