Přístavba a stavební úpravy areálu firmy PTM - I.etapa

Přístavba a stavební úpravy areálu firmy PTM -  I.etapa

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment, autorské a stavební dozory 

Zákazník:

PTM s.r.o. Planá nad Lužnicí

Realizace:

2014

Popis stavby:

Projekt řeší jak výstavbu nového výrobního objektu, tak stavební úpravy navazujících stávajících objektů průmyslového areálu v Plané nad Lužnicí. Součástí výrobní haly bude vestavba kanceláří, toalet a denní místnosti, do administrativní budovy bude umístěn nový vstupu do objektu s recepcí.

Kapacita nové haly bude využita jako lisovna dílčích kovových výrobků pro automobilový průmysl a navazující kompletace, balení a expedici.

Novostavba výrobní haly je řešena jako dvoulodní hala se sedlovou střechu na hlavní lodi a pultovou střechou na vedlejší. Obě střechy jsou navrženy s mírným sklonem – 3%. Hlavní loď je z jižního pohledu umístěna v proluce mezi stávajícími objekty.
Novostavba výrobní haly je navržena v současném tvaru průmyslových a skladových objektů, který se uplatňuje i na dalších stavbách v nejbližším okolí. Na zděném soklu výšky 1,35 m je položen lehký plášť z kovových sendvičových panelů. Nad soklem budou osazena vyšší okna, která budou doplněna prosvětlovacími pásy z polykarbonátu ve výšce cca 9,0m. Na střeše jsou umístěny obloukové světlíky pro zajištění potřebného denního osvětlení v hlubokém půdorysu objektu SO 101.
Barevné řešení vychází z firemních standardů a tak je celá vnější plášť nevržen v odstínem šedé, doplňkové zámečnické výrobky (požární žebřík, táhla markýzy apod.) jsou žárově zinkované. Okna budou zasklena čirým dvojsklem v šedém rámu. Prosvětlovací pásy budou z čirého komůrkového polycarbonátu v hliníkovém rámu. Vrata a dveře budou mát jak křídla, tak i rám v šedém odstínu. Přesné určení barevného odstínu určí stavebník.
Na střeše bude krytina ze svařovaných pásů z mPVC ve světle šedé barvě.