Přístavba expedice firmy Schäfer-Menk Radotín

Přístavba expedice firmy Schäfer-Menk Radotín

Přístavba souboru výrobních hal je navržena jako novostavba umístěná při severovýchodní fasádě haly II v uzavřeném areálu výrobního závodu, která je doplněna potřebnými komunikacemi, manipulačními plochami, přípojkami, resp. přeložkami areálových inženýrských sítí.
Hlavní předmětem výroby jsou ocelové konstrukce, komponenty pro důlní techniku, díly pro autojeřáby, bagry a transformátorové nádoby. Přístavba řeší závěrečnou část výrobního cyklu, tj. vlastní expedici, která je pro současné potřeby nevyhovující. Nedojde k navýšení výroby, dopravy, ani zvýšení pracovních míst. Cílem je optimalizace provozu v hlavní výrobní hale.

Návrh objektu skladové haly odpovídá požadavkům ÚPD a technickému řešení vhodnému pro průmyslové objekty a respektuje technické požadavky a standardy stavebníka.
Expediční hala je navržena ve strohém funkčním tvaru s hladkým, vodorovně kladeným kovovým sendvičovým pláštěm s profilací. Základní tvar je podtržen použitím atik na volných stranách. Prosvětlení je zajištěno v hale expedice střešním hřebenovým světlíkem a pásovými okny na podélné stěně haly.
Barevně je sklad řešen použitím standardních barev RAL, v detailech budou použity žárově zinkované zámečnické konstrukce, hliníkové konstrukce lakované ve firemních barvách podle vzorníku RAL, nebo v přírodním hliníku.
Oplocení pozemku bude stávající, zpevněné plochy budou upravené a rozšířené zvl. před jihovýchodním štítem tak, aby byla zachována jednosměrná objízdnost areálu. Na jihovýchodní stranu bude přemístěn i nákladní vstup do stávajícího skladu barev vč. nakládací boční rampy.

Pro vjezd do haly je navržena dvojice sekčních zateplených vrat s motorickým ovládáním výšky 5,0 a 6,0 m. V podélné stěně jsou navrženy kovové zateplené dveře se samozavíračem. Pro denní osvětlení a větrání expedice je navržen dlouhý hřebenový světlík s větracími křídly a podélná pásová okna z polykarbonátovou výplní. Ve vestavbě jsou osazena plastová okna.


Výška atiky expediční haly    + 11,25 m
Výška hřebene expediční haly   + 10,25 m