Projektová dokumentace skladové a provozní haly v Těrlicku

Projektová dokumentace skladové a provozní haly v Těrlicku

Zajišťované práce:

projekt pro umístění stavby, povolení stavby a související inženýrská činnost

Zákazník:

soukromá firma

Realizace:

2017

Popis stavby: Předmětem dokumentace je návrh nového skladu nábytku a sídla firmy. Stavba skladu je navržena jako novostavba umístěná v severozápadní části hlavního staveniště na „zelené louce“. Na severní štít skladu bude navázána přístavba administrativního objektu, jehož přízemí bude převážně vyhrazeno k prezentaci produktů a styku se zákazníky. Skladování v hale, která je rozdělena do dvou výškových úrovní bude jak v regálovém skladu na paletách, tak ve volné ploše. Skladová hala s přístavbou bude doplněna potřebnými komunikacemi, manipulačními plochami a připojením na místní komunikaci a nový sjezd z MK. Napojení potřebných médií bude zajištěno z nových přípojek, nebo jako likvidace odpadních dešťových vod vsakem na vlastním pozemku. 

Nová skladová hala bude dopravně obsluhována ze západní podélné strany skladu přiléhající k nové areálové komunikaci a zpevněným plochám. Sklad bude sloužit pro krátkodobé a dlouhodobé uskladnění hotových výrobků. Ve skladu bude uložen i pomocný materiálu pro balení a expedici skladovaných výrobků ke koncovým zákazníkům.