Projektový management

 

Projektový management představuje celkové řízení projektu a zastupování investora v delegovaném rozsahu. 

  • řízení přípravných a projekčních prací
  • řízení realizace stavby včetně koordinace subdodavatelských subjektů
  • průběžná kontrola kvality a financování
  • komunikace s úřady a všemi zúčastněnými subjekty
  • koaludace a předání dokončeného díla