PVA Praha rekonstrukce hal 3,4 a vstupní haly

PVA Praha rekonstrukce hal 3,4 a vstupní haly

Rekonstrukce hal 3,4 a vstupní haly - objekt haly III - je umístěn na místě odstraněné dočasné stavby v areálu PVA. Řešený objekt, který je po potřeby stavebníka rozdělen do několika provozně samostatných částí využívá již dříve vybudovanou infrastrukturu areálových sítí, komunikací a zpevněných ploch navržených pro objekty převážně s výstavní činností.

 

Zajišťované práce:

projekt pro stavební povolení

Zákazník:

ABF a.s.

Realizace:

2011-2012

Popis stavby:

Urbanistické i architektonické řešení objektu vychází z požadavků na interiér výstavních prostor a okolní výstavní objekty. Hala III je členěna do tří hlavních provozních objektů, a to výstavní hala III.3, vstupní hala III, výstavní hala III.4 s přístavkem. Výstavní haly III.3, III.4 s přístavkem jsou volné přízemní výstavní haly opláštěné sendvičovými kovovými lakovanými panely kladenými vodorovně s mikroprofilací. Stěnový plášť je navržen ve dvoubarevné kombinaci bez jednoznačného přechodu, spodní část je v cihlově červené barvě (RAL 3013) ve vrchní části je navržena  barva šedého hliníku (RAL 9007). Střecha je navržena jako sedlová s malým sklonem s obvodovou atikou. Do výstavních hal jsou umožněny vstupy, vjezdy dveřmi a vraty. Osvětlení výstavních prostor je pouze střešními světlíky. Vstupní hala III je řešena obdobně s tím, že červená spodní část vytváří portál na celou výšku vstupní haly. Prosvětlení je řešeno v úrovni podlahy výkladci 4,4 x 3,0m a hlavními vstupními dveřmi stejných rozměrů. Další prosvětlení řeší okna 3,0 x 2,0m umístěná pod spodní hranou portálového orámování. 

 

Urban