Rekonstrukce a půdní vestavba

Rekonstrukce a půdní vestavba

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: soukromá osoba

Realizace: dle možností stavebníka

Popis projektu: Předmětem této dokumentace je rozšíření obytné půdní vestavby, přístavba zádveří ve vstupu do objektu, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, obnova degradované vodorovné izolace 1.n.p., výměna oken a změna vytápění z přímotopného plynového na teplovodní deskovými radiátory a s ohřevem topné vody v plynovém kondenzačním kotli. Při rozšiřování půdní vestavby a zateplovaní krovu bude provedena výměna střešní krytiny a klempířských prvků na střeše.