Rekonstrukce domu č.p.119 ve Volyni

Rekonstrukce domu č.p.119 ve Volyni

Projekt řeší rekonstrukci 1.n.p. domu č.p. 119, který je od roku 1996 neprovozován. Naposled byl objekt využíván jako dívčí  internát. V 1.n.p. byly umístěny ložnice, umývárny, toalety, místnosti vychovatelek, kuchyňky a sklady. Nášlapné vrstvy podlah jsou z teracových dlaždic nebo PVC. V koupelných a toaletách jsou stěny obloženy bělinovým obkladem. Obvodové a vnitřní zdivo je zvl. na severní straně silně zasaženo vzlínající vlhkostí vč. viditelného prosolení zdiva.
Při rekonstrukci budou upraveny všechny prostory 1.n.p. a bude stavebně odděleno 2.n.p. vyzdívkou na podestě 2.n.p., které je předmětem další etapy rekonstrukce. Budou vytvořeny prostory pro 3 samostatné BJ z toho dvě budou řešeny jako pečovatelské byty pro seniory s novým bezbariérovým vstupem a jeden jako vstupní byt. Stavební úpravy nebudou zasahovat do dalších podlaží domu a nebudou nadměrně ovlivňovat okolí objektu. Pozemek p.č. 546 bude využit k provedení sanace obvodového zdiva severní fasády.