Rekonstrukce historických objektů zemědělské usedlosti s hospodou

Rekonstrukce historických objektů zemědělské usedlosti s hospodou

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: soukromá osoba

Realizace: dle možnosti stavebníka

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou především stavební úpravy stávajících objektů pro bydlení větší rodiny a zemědělskou činnost při zachování historicky cenných prvků stavby. Kromě objektu bývalé hospody se na pozemku nachází několik hospodářských budov, které budou postupně citlivě rekonstruovány a využity pro ekologické hospodaření rodiny.