Rekonstrukce prodejny ryb v Kaplici

Rekonstrukce prodejny ryb v Kaplici

V areálu sádek ČRS v Kaplici Mostkách je při jihovýchodní hranici umístěn patrový zděný objekt, v jehož nadzemní části jsou umístěny 4 BJ zaměstnackých bytů a v suterému byla umístěna líheň ryb a technické zázemí vč. kotelny na tuhá paliva. Líhně byly umístěny ve štítových traktrech domu. Při pozdějších rekonstrukcích byla ve střední části vybudována menší prodejna ryb se zázemím a vlastní líheň byla redukována do jednoho traktu a druhý byl používán pouze jako sklad.

Zajišťované práce:

Projekt pro stavební povolení

Zákazník: 

Pstruhařství ČRS Kaplice spol. s r.o.

Realizace: do konce roku 2012

Popis projektu:

Tento projekt řeší rekonstrukci větší části suterénního prostoru se změnou užívání některých prostorů, které by lépe vyhovovalo současným potřebám uživatele jak na vlastní líheň rybího potěru, tak i maloobchodní prodej kaprových a pstruhových ryb.

Rekonstrukce suterénu je napojena na vnitřní systém komunikací a zpevněných ploch a navazuje i na vlastní sádky. Vlastní prodejna se vstupem zákazníků ze štítu je tvořena prodejním prostorem s nádržemi na živou rybu a navazujícím prostorem pro zabití ryby a příp.vykuchání. Na tuto část navazuje technické a hygienické zázemí pro zaměstance. 

Zákazníci mají možnost vjezdu do areálu osobními automobily a využít pro parkování odstavnou zpevněnou plochu na ppč. 220/1 před vstupem do prodejny.

Stavba je navržena jako jeden funkční celek a není předpoklad etapizace výstavby.