Rekreační dům na Plzeňsku

Rekreační dům na Plzeňsku

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: soukromý investor

Realizace: stavba byla zahájena  na konci roku 2017

Popis projektu:

Řešená stavba rekreačního domu pro individuální rekreaci je stavbou trvalou zajišťující požadované podmínky pro celoroční krátkodobou i dlouhodobou rekreaci rodinného typu. Objekt je řešený jako nepodsklepený dvoupatrový. Skládá se hmotově ze dvou krychlí uložených nad sebou s tím, že horní je pootočená o 90°. Tímto pootočením vznikají dvě terasy. Přízemní terasy je umístěná na západ se vstupem z hlavní místnosti a je zakrytá otočeným patrem. Druhá terasa je umístěna na střeše přízemí a je otočena k jihu. Přístup na tuto terasu je jak z jedné z ložnic, tak koupelny. Střechy jsou ploché chráněné atikami, které dodržují základní hmotové řešení.