Revitalizace areálu firmy PANLUX - výrobní a skladová hala 1. a 2. etapa

Revitalizace areálu firmy PANLUX - výrobní a skladová hala 1. a 2. etapa

Zajišťované práce:

projekt pro umístění stavby, povolení stavby a související inženýrská činnost, dokumentaci pro výběr dodavatele, autorské a stavební dozory 

Zákazník:

PANLUX s.r.o.

Realizace:

2016 - 2017

Popis stavby:

Navrhovaná stavba je řešena jako novostavba umístěná uvnitř areálu, která využívá již existujících připojení na veřejnou infrastrukturu a venkovní areálové sítě uvnitř uzavřeného výrobního areálu.