Revitalizace halového objektu ve Volarech

Revitalizace halového objektu ve Volarech

 

Revitalizace halového objektu nacházející se na ppč. 1484, který dříve sloužil jako přízemní sklad o vnějších půdorysných rozměrech 18,3 x 72,4 m s výškou hřebene cca 9,9 m od upraveného terénu. Nosná konstrukce bude odstrojena od střešního a stěnového pláště a na místě bude celá repasovaná vč. zesílení podle platných ČSN na zatížení sněhem a větrem. Nové opláštění a konstrukce jsou navrženy tak, aby nedocházelo k dalšímu přitěžování stávající rámové konstrukce.

Zajišťované práce:

projekt pro stavební povolení

Zákazník:

STAVKO - Jan Štolka

Realizace:

20012 - 2013

Popis projektu:

Navržený objekt je rozdělen do dvou provozně samostatných částí. Polovina objektu si ponechá původní účel tj. skladování, druhá část v sobě zahrnuje kanceláře, šatny s hygienickým zázemím řešeným ve dvou podlažích jako sídlo firmy. V této části jsou umístěny i dílny servisu a garáže osobních aut se samostatnou kanceláří, šatnami a hygienickým zázemím. Hlavní vstup je umístěn v jižním štítu, kam bude umístěno i parkoviště pro návštěvy a vedení firmy.

Skladovací část je opláštěna (stěny i střecha) sendvičovými panely s jádrem PUR IPN. Stěnové panely jsou osazovány na soklu vyzděném z betonových tvárnic s vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Vstup je do skladu vraty a dveřmi umístěnými v severním štítu a západní podélné stěně. Ve střeše je umístěn hřebenový světlík s větracími křídly.

Druhá víceúčelová část je celá zastřešena rovněž sendvičovými panely. Stěny jsou převážně zděné na soklu z betonových tvárnic, částečně je použit kovovým sendvičový plášť v části západní podélné stěny, kde jsou umístěny vjezdová vrata do garáží a servisu.

Stávající podlahy neobsahují tepelnou izolaci a tak budou podle požadavku odstraněny a nahrazeny novou skladbou vhodnou pro změněný účel. Stropy budou z železobetonových prefabrikovaných desek a panelů doplněné monolitickým železobetonovým schodištěm s navazující monolitickou deskou ve schodišťovém prostoru.

Vjezd do areálu bude zachován stávající. Na zpevněné ploše budou vyznačeny odděleně parkovací stání pro OA návštěvníků a zaměstnanců.

Před severním štítem bude umístěna otevřená požární nádrž, která bude napájena dešťovou vodou ze střechy halového objektu. Nádrž bude osazena přepadem do stávající odpadní kanalizace.