Sadařský domek

Sadařský domek

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: soukromá osoba

Realizace: dle možnosti stavebníka

Popis projektu: Sadařský domek byl postaven jako součást nově založeného sadu na jihozápadním svahu nad Volyní. Jedná se o dřevěný zateplený objekt bez napojení na přípojky s krásným výhledem na Šumavu.