Spediční sklad fy. Lorenc Logitic 2. et. – Klatovy

Spediční sklad fy. Lorenc Logitic 2. et. – Klatovy

Zajišťované práce: architektonické řešení, vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, projektový managment

Zákazník: Lorenc Logistic s.r.o.

Realizace:2004 - 2005

Popis projektu:Řešení vychází z již realizovaných a provozovaných staveb tj, skladu, autodílny, administrativní a sociální budovy a na konci roku 2004 zprovozněné mycí linky pro nákladní automobily. Sklad je navržen pro skladování a distribuci nealkoholických nápojů ve skleněných láhvích a TETRA PAKu na paletách. Pro fázi navrženého rozsahu regálového skladování a skladování v ploše je kapacita skladu 8000 PM

Vnitřní dispoziční řešení je ovlivněno zvoleným regálovým způsoben skladování a využitím plochy skladu. Na základě těchto podmínek byla navržena jednolodní hala 41,0 x 74,7 m s výškou okapu 11,6 m. Tato výška budovy umožňuje regálové skladování do výšky 10,0 m, v 5-ti řadách. Od stávající skladové haly je nová hala oddělena instalačním prostorem šířky 1,2 m. Vnitřní dispozice skladu není členěna žádnou stavební konstrukcí.

Nosná konstrukce je tvořena atypickým plnostěnným trojkloubovým rámem opatřeným žárovým zinkováním a nátěrovým systémem. Pro dosažení požadované požární odolnosti je primární konstrukce chráněna obkladem z desek Ordexal.

Obvodový plášť do úrovně + 0,6m je řešen jako železobetonový sendvič osazený na základovém prahu. Nad parapetem bude plášť ze skládaného pláště Astron PA + PI kotvených na sloupy s vloženou tepelnou minerální izolací a parotěsnou zábranou. Konstrukce stěn je částečně větraná.

Střešní plášť celé haly je tvořen systémem PR - trapézových plechů kotvených na vazničky s izolací Astrotherm AVS zakončené podokapními žlaby s vnějšími svody. Střešní konstrukce je jednoplášťová částečně větraná. Ve střešním plášti jsou umístěny prosvětlovací panely.     

Zastavěná plocha skladovou halou: 3 100 m2

Komunikace uvnitř areálu (nové): 1 497 m2

Parkoviště pro osobní automobily (nové): 185 m2

Sadové úpravy: 6 817 m2

Max. počet regálových míst: 8 000 ks

Počet pracovníku v jednosměnném provoze: 2 pracovníci 

Sklad je navržen pro skladování a distribuci nealkoholických nápojů ve skleněných láhvích a TETRA PAKu na paletách. Pro fázi navrženého rozsahu regálového skladování a skladování v ploše je kapacita skladu 8000 PM