Spediční sklad Lorenc Logistic Modříce

Spediční sklad Lorenc Logistic Modříce

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment

Zákazník:

Lorenc Logistic s.r.o.

Realizace:

2014

Popis stavby:

Stavba spedičního skladu je navržena jako novostavba umístěná v jihozápadní části hlavního staveniště mezi stávajícími provozovanými areály. Skladová hala je doplněna potřebnými komunikacemi, manipulačními plochami a připojením na místní komunikaci přes vlastní pozemek a sjezd z místní komunikace. Napojení potřebných médií bude zajištěno z nových přípojek, nebo zdrojů na pozemku (např. studna, likvidace odpadních vod vsakem). Dešťové vody ze střechy a zpevněné plochy budou svedeny novou odpadní kanalizací do retenční nádrže a dále do vsakování umístěného na vlastním pozemku.

Areál ani přípojky se nenachází v ochranném pásmu železnice ČD, ani jiné dopravní komunikace.

Nová spediční skladová hala bude dopravně obsluhována ze severní fasády přiléhající ke stávající areálové komunikaci a bude sloužit pro krátkodobé a dlouhodobé uskladnění výrobků, polotovarů s výjimkou materiálů nebezpečných, hořlavých, nebo výbušnin, příp. pro uskladnění pomocného materiálu pro balení a expedici.

Nová spediční hala je přízemní třílodní o půdorysných rozměrech 55,50 x 49,80 m a skladovací výšce do +11,350 m, výšce atiky +14,65 m. K severní fasádě bude přistavěno uzavřené schodiště na ploše 7,00 x 5,50 m. Podél severní fasády je navržena vnitřní čtyřpodlažní vestavba, která obsahuje šatny, hygienické zázemí, denní místnost, kanceláře, čajové kuchyňky, technické a energetické zázemí.Základní údaje o skladové kapacitě stavby je předpokládáno skladování, manipulace a expedice ve standardních patrových regálech rozsahu podlahové plochy, tj. cca 7.400 – 7.490 PM do výšky zakládání v 8-mi řadách.

Předpokládané uvedení do provozu je stanoveno na konec roku 2014.