Stavebně inženýrská činnost

 

  • Zajištění potřebných technických podkladů pro přípravu a povolení projektu.
  • Projednání dokumentace všech stupňů s orgány státní správy.
  • Sepsání potřebných žádostí v průběhu výstavby.
  • Výpočet vynětí ze ZPF a sepsání žádosti pro vynětí ze ZPF.
  • Výkon investorského stavebního dozoru v průběhu stavby.
  • Příprava a spolupráce na vydání kolaudačního souhlasu pro dokončenou stavbu/projekt, zkušebního provozu nebo předčasného užívání realizovaného projektu.
  • Příprava podkladů pro výběrové řízení, vyhodnocení výběrového řízení.