Stavební úpravy budovy školy ve Volyni II. etapa

Stavební úpravy budovy školy ve Volyni II.  etapa

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: Jihočeský kraj

Realizace: 2020

Popis projektu: V řešené části 2. etapy jsou umístěny komunikační prostory pro zaměstnance školní kuchyně. Ve 2 etapě je navržena výměna části západní dvorní fasády, která ve 2. n.p. uzavírá pavlač směrem do vnitřního dvora, výměna dveří ve 2. a 1 n.p, které již nevyhovují a nemají potřebou průchozí šířku únikové cesty. Tato etapa obsahuje i výměnu a obkladu krovu na kryté pavlači se zateplením, které rovněž nevyhovují požadavkům PBŘS.