Stavební úpravy bytového domu v Písku

Stavební úpravy bytového domu v Písku

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: soukromá osoba

Realizace: dle možnosti stavebníka

Popis projektu:

Stavební úprava bytového domu je spojena s půdní vestavbou. V současné době má dům 3 n.p. s tím, že byt v 1.n.p. byl v přestavěn, do uliční části byla umístěna místo obytné místnosti garáž a zbývající část měla sloužit jako prádelna. Půdní vestavba je navržena v menším půdním prostoru, která je přístupná po původním točitém schodišti s kamennými konzolovými stupni a litinovým zábradlím s dřevěným madlem. Nové obytné prostory využívají stávající připojení na veřejný vodovod, elektřinu NN, splaškovou a dešťovou kanalizaci, ale i centrální zdroj tepla z městské teplárny.