Stavební úpravy domu č. 111 ve Volyni

Stavební úpravy domu č. 111 ve Volyni

Projekční a inženýrské práce řeší stavebí úpravy prvního nadzemního podlaží severního křídla domu: sanaci mokrého zdiva a opravu stávajících podlah, provedení ležaté kanalizace a rozvodu vody pro napojení domu na nové samostatné přípojky. Mezi základní požadavky patřilo vyřešení obtížné situace vzniklé nejen vzlínající vodou, ale i dlouhodobým zatékáním do částí stavby. Tento problém je řešen systémem izolačních stěrek, krystalizačních injektáží a sanačních omítek. V současné době se toto řešení jeví jako velmi efektivní, na konečné hodnocení je třeba delší časové období.

Součástí projektu byla úprava dispozice části domu. Z nevyužívaných prostor vznikla sauna se sociálním zařízením, sklad s plynovým kotlem a zásobníkem teplé vody.

V upravovaných místnostech se využívá stávající stropní konstrukce cihelných kleneb, byla provedeno zazdění stávajících dveří a obnoven původní vstup z průchodu pod pavlačí, nově byla provedena i elektroinstalace.