Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Volyni

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Volyni

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: Město Volyně

Realizace: podzim 2017 až konec května 2018

Popis projektu:

Projekt přispěl ke zlepšení připravenosti zásahové jednotky SDHO. 

Stavební úpravy zbrojnice ležící v městské památkové zóně obsahují výměnu krytiny, zateplení stropu a výměnu vjezdovýcch vrat.

Kromě toho dostala zbrojnice novou elektroinstalaci, výměnily se dřevní výplně věže sušení a obnovily se i betonové podlahy garáží požární techniky a navazujících prostor.

Celkové náklady byly 3,8 milionu korun. Projekt byl hrazen z dotačního titulu ve výši 3,4 milionu korun.