Stavební úpravy přístavby budovy školy ve Volyni

Stavební úpravy přístavby budovy školy ve Volyni

Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring

Zákazník: Jihočeský kraj

Realizace: dokončeno 11/2019

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou především stavební úpravy stávajícího objektu se záměrem splnění současných legislativních požadavků na užívání zázemí pracoviště kuchyně s důrazem na 2.n.p. (podkroví). Zde, v podkrovních prostorech přístavby, se stavební úpravy zaměřily na nedostatečné zateplení krovu, výměnu okenních výplní v havarijním stavu, nedostatečný přívodu denního osvětlení do pobytových místností. Nejvýraznější vnější změnou v podkrovní vestavby je odstranění hmotově nevhodných sedlových vikýřů a jejich nahrazení střešními okny na severní straně a změna fasády na jižní straně přístavby směrem do dvora. Krov a zastřešení budou zachovány bez zásahů do nosných prvků.