Stezka pro koně

Stezka pro koně

Stezka pro koně se stane součástí areálu využívaného profesionální jezdeckou stájí firmy Luka racing, spol. s r.o. Hlinitopísčitý povrch stezky lemovaný dřevěnými hranoly představuje nenásilný prvek, který bude přirozeně začleněn do okolního prostředí. Konstrukční řešení stezky odpovídá nejnovějším poznatkům v této oblasti a nabízí nejvyšší komfort pro jezdce i maximálně šetrný povrch pro koně.

Zajišťované práce:

Projekt ke stavebnímu povolení

Zákazník:

GM electronic, spol. s r.o.

Realizace:

2011

Popis projektu:

Stezka pro koně je řešena v místě stávající stezky. Při stavbě bude zachováno stávající odvodnění nejnižšího místa pozemku ppč. 190/1. Při zemních pracech bude nejdříve odstraněna vrstva ornice a uložena podélně blíže příjezdové cesty do jezdecké stáje. Na odvrácené straně bude provedeno mělký svodný příkop, který chrání stavbu před atmosferickou vodou po dobu výstavby.

Po provedení skrývek bude zemní pláň přerovnána a zhutněna. Pláň bude pokryta a zpevněna vrstvou zhutněného štěrku f 32/64. Následně budou osazeny lemovací hranoly 15/15 cm, které budou kotveny ocelovými zemními kotvami délky 0,75 m. Mezi hranoly bude postupně vytvořena dvouvrstvá skladba stezky z vrstvy hutněné štěrkodrti f 0/32 a vrchní uzavírací vrstvy ze směsi písků.

 

Po dokončení vrchních vrstev stezky bude po obou stranách rozprostřena ornice na skryté ploše k hornímu líci lemovacích hranolů. Plochy zpětně rozprostřené ornice budou zatravněny luční směsí.