Výměna oken a oprava fasády objektu Lidická 121 ve Volyni

Výměna oken a oprava fasády objektu Lidická 121 ve Volyni

Zajišťované práce:

projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, autorské a stavební dozory 

Zákazník:

Střední škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Lidická 135, Volyně

Realizace:

2015

Popis stavby:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v budově školy č.p. 121 za účelem dokončení výměny oken a rekonstrukce fasády. Objekt je umístěn v památkové zóně se zajímavou eklektickou uliční frontou. V rámci projektu byla řešena sanace vlhkého suterénního zdiva uliční fasády.