Výrobní areál fy. STILCE - Purkratice

Výrobní areál fy. STILCE - Purkratice

Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, stavební dozor, projektový management

Zákazník: soukromý investor

Realizace:

Popis projektu: