Výrobní areál KMP Bürotechnik 3.etapa – Čkyně

Výrobní areál KMP Bürotechnik 3.etapa – Čkyně

Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, stavební dozor, projektový management

Zákazník: soukromý investor

Realizace: 2008 - 2009

Popis projektu: 

Skladová hala je navržena ve strohém funkčním tvaru s hladkým kovovým pláštěm s profilací. Základní tvar je podtržen použitím obvodových říms – bezespádých okapních žlabů. Prosvětlení je zajišťováno ve skladu pasovými okny v podélné západní stěně a střešními bodovými světlíky.

Barevně je sklad řešen použitím standardních barev RAL, v detailech jsou použity žárově zinkované zámečnické konstrukce, hliníkové konstrukce lakované ve firemních barvách podle vzorníku RAL, nebo v přírodním hliníku.

Střecha je kryta skládaným pláštěm s fóliovou hydroizolací.

Hlavním objektem výstavby výrobního areálu je výrobní hala o ploše 1 800 m2 s vestavkem šaten, kanceláří a hygienického zázemí a skladová hala 1 063 m2 . Tento objekt je navržen v systému panelové dřevostavby stejně jako předchozí etapy tj.- haly 1 a 2. stěny jsou tvořeny systémovými sendvičovými panely dřevostavby, které jsou zastřešeny sbíjeným dřeveným vazníkem. Obvodové stěny jsou opatřeny vnějším, zateplovacím systémem s vrchní stěrkou v lomené bílé barvě. Štíty jsou obloženy dřevem s tmavou lazurou. Krytina výrobní haly je plechová – trapézové plechy.

Haly obdélníkového půdorysu vytvářejí celkový půdorys tvaru písmene L.

Výška hřebene skladové haly: 10,40 m

Výška hřebene výrobní haly:  7,00 m

Výrobní hala je plošně založena na únosných vrstvách stávajícího terénu. Vrchní stavba je tvořena obvodovými nosnými sendvičovými panely dřevostavby doplněnými podélným ocelovým rámem. Střecha je tvořena sbíjeným vazníkem krytým plechovou krytinou z profilovaného lakovaného plechu ve sklonu 13°. Vnitřní dělení je z příčkových sendvičových panelů dřevostavby. Okna jsou plastová, vnější vstupní dveře jsou hliníkové, prosklené, vedlejší dveře a dveře (vrata) s požární odolností jsou ocelová, zateplená. Vnitřní dveře jsou plné hladké v obložkové zárubni. Podlaha ve výrobní hale je tvořena drátkobetonovou deskou, leštěnou se vsypem. Podlahy v šatnách a hygienickém zázemí mají nášlapnou vrstvu keramických dlaždic. Stěny jsou opatřeny malbami, vlhké prostory mají stěny obložené bělinovými obkladačkami. Stropy ve všech prostorech jsou z minerálních kazet 600/600 mm v hliníkovém roštu. Izolace proti vodě a radonu je ze svařované fóliové izolace HDPE tl. 1mm. Tepelné izolace vodorovných a svislých konstrukcí vč. spodní stavby jsou řešeny v kombinaci minerálních izolací a Ps. Venkovní fasáda je zakončena zateplovacím systémem s fasádním Ps uzavřeným stěrkovým systémem s hladkou vrchní stěrkou s probarvením v lomené bílé barvě. Štíty jsou obloženy dřevěným palubkovým obložením. 

Skladová hala je plošně založena na únosných vrstvách stávajícího terénu. Do kalichů základových patek jsou osazeny železobetonové obvodové sloupy 600/400 mm, na kterých jsou osazeny lepené sedlové vazníky. Svislé stěny jsou založeny na obvodovém zatepleném železobetonovém soklu zakončeném 30 cm nad úrovní čisté podlahy. Obvodové stěny jsou z horizontálně kladených sendvičových panelů s minerální izolací. Střešní plášť je tvořen samonosnými trapezovými plechy uloženými na lepených nosnících. Střecha je tvořena tepelnou kotvenou izolací a fóliovou svařovanou krytinou. Skladová hala je prosvětlena střešními světlíky a prosvětlovacími pásy umístěnými u vjezdových vrat. Na štítové stěně blíže ke vjezdu je osazen požární žebřík se suchovodem. Tento žebřík bude sloužit i ke kontrole a údržbě střešního pláště

Pro manipulaci a vykládku polotovarů a hotových výrobků jsou určena vrata orientovaná k manipulační ploše. Pro pohyb mezi prostorem skladu a výrobou je určena dvojice vrat umístěná ve zděné požární dělící stěně. Pro pohyb osob a v únikových trasách jsou osazeny ocelové zateplené dveře.

Prostor překládky je chráněn nad vraty zavěšeným přestřešením šířky 3 m chránícím vstupní prostory před deštěm.