Výrobní hala fixace sít – Strakonice

Výrobní hala fixace sít – Strakonice

Zajišťované práce: vypracování studií, dokumentace pro umístění stavby, stavební povolení, prováděcí dokumentace stavby

Zákazník: AstenJohnson s.r.o.

Realizace: 2007 - 2009

Popis projektu: Hala je navržena ve strohém funkčním tvaru s hladkým kovovým pláštěm s profilací. Základní tvar je podtržen použitím obvodových říms – bezespádých okapních žlabů. Prosvětlení je zajišťováno pasovými okny v podélných a štítových stěnách a střešním hřebenovým světlíkem.

Barevně je objekt řešen použitím standardních barev RAL, v detailech jsou použity žárově zinkované zámečnické konstrukce a hliníkové konstrukce lakované ve firemních barvách podle vzorníku RAL, nebo v přírodním hliníku.

 Hlavním objektem dostavby výrobního areálu je výrobní hala o ploše 2 560 m2 s přístavkem zajišťujícím funkci výrobního a hygienického zázemí. Ten umístěn na zastavěné ploše 171 m2.

Výrobní hala je tvořena jednoduchým obdélníkem zastřešeným sedlovou střechou s mírným 6% sklonem. Střešní plášť tvoří sendvičový panel s tepelnou izolací PUR.

Výška hřebene haly: 7,95 m

Výška u okapu haly: 7,30 m 

Výrobní hala je obdélníkového půdorysu 21,60 x 105,60 m s obdélníkovým přístavkem technického a hygienického zázemí. V hlavním vnitřním prostoru tvořeném jednolodní halou bude v jižní části oddělen prostor pro truhlárnu. Celá plocha výrobní plochy fixace sít bude obsluhována mostovým jeřábem s dvěmi kladkami o nosnosti 2 x 8t.

Nosná konstrukce je založena na pilotech opřených na únosném podloží. Obvodový sokl je založen na pasech.

Nosná konstrukce je tvořena ocelovou rámovou konstrukcí z plnostěnných nosníku se sklonem střechy min. 6%. Střecha je kryta sendvičovými panely z trapézového plechu chráněného práškovým lakem a vyplněného polyuretanovou pěnou.

Do výšky 1,3 m od čisté podlahy je vyzděný sendvičový betonový sokl, na kterým navazuje lehký plášť ze sendvičových panelů z trapézového plechu chráněných práškovým lakem a vyplněného polyuretanovou pěnou.

Podlaha je železobetonová, v celé ploše hladká, leštěná a zpevněná vsypem. V podlaze jsou osazeny vodící dráhy výrobní linky fixace pro konečnou výrobu sít až do šířky 12,0m.

V západní, severní a jižní stěně jsou osazena plastová okna, v západní frontě jsou umístěny vstupy pro zaměstnance a vrata pro technologickou dopravu vybavené vzduchovými clonami.

Výrobní hala je po celé ploše osazena svítidly navrženými pro trvalé osvětlení. Hlavní rozvody stavebních a technologických medií jsou vedeny na sloupech pod konzolou mostového jeřábu.

Elektroinstalace jsou napájeny z vlastní trafostanice a rozvodny, nepředpokládá se navýšení celkového příkonu do závodu. 

Celý prostor výrobní haly je temperován podstřešními teplovzdušnými jednotkami. 

 

Stavební objekty  

SO 101        HTÚ

SO 102        Výrobní hala vč. přípojek

SO 103        Venkovní kanalizace

SO 104        Přeložky sítí - vodovod

SO 105        Přeložka parovodu

SO 106        Komunikace a zpevněné plochy

SO 107        KTÚ 

Provozní soubory

PS 102-1      Mostový jeřáb 2x8t/24,6m

PS 102-2      Technologické rozvody elektro

PS 102-3      Rozvod stlačeného vzduchu

PS 102-4      Výrobní technologie