Výrobní hala fy. KMP Bürotechnik 2. etapa – Čkyně

Výrobní hala fy. KMP Bürotechnik 2. etapa – Čkyně

Zajišťované práce: návrh architektonického řešení, vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, projektový management

Zákazník: KMP s.r.o.

Realizace:2001 - 2003

Popis projektu: Předmětem této dokumentace je určení hlavních technických a výrobních požadavků na dostavbu stávajícího výrobního areálu pro lehkou montážní výrobu neovlivňující negativně okolí s malou dopravní náročností. Objekt 2.etapy hmotově i architektonicky vychází z řešení 1.etapy.

Zastavěné a užitné plochy hlavních provozů

Hlavní objekt 60,0 x 36,45 m: 2 187 m2

Obestavěný prostor: 11 713 m3

Výroba a dílny: 1 415 m2

Sklad a expedice: 340 m2

Administrativa a soc.zázemí: 368 m2

Zpevněné plochy a areálové komunikace: 1 995 m2 (nové)

Přízemní výrobní hala se sociální vestavnou je řešena jako dvoulodní zakrytá sedlovou střechou s jedním hřebenem. Administrativní a sociální vestavba je situována ve východní části objektu, západní část je využíván pro skladování a expedici s nakládáním vysokozdvižnými vozíky. Architektonické řešení předchozí etapy výstavby bylo maximálně zachováno.

Přízemní objekt je krytý sedlovou střechou se sklonem 10° s profilovanou plechovou krytinou v tmavě šedé nebo grafitové barvě. Okna, dveře, vrata a klempířské prvky v barvě modré. Stěny se strukturovanou škrábanou omítkou probarvenou v hmotě v bílé barvě. Obklad štítu a říms je řešen palubkami s lazurovacím nátěrem v tmavé barvě (teak, tmavý kaštan).

Barvy byly definitivně stanoveny podle firemních barev.

Prosvětlení výrobních a skladových prostor bylo upraveno podle členění sousedního objektu výroby. Ve střeše bylo osazeno doplňkové prosvětlení denním světlem ve středové komunikační části a v některých prostorech sociálního zázemí.