Výrobní haly fy. Müller – Planá nad Lužnicí

Výrobní haly fy. Müller – Planá nad Lužnicí

Zajišťované práce: návrh architektonistického a stavebního řešení, vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení

Zákazník: Müller s.r.o.

Realizace: realizace byla odložena stavebníkem

Popis projektu: Stavba výrobní haly je osazena na existujícím terénu s využitím sklonu terénu ve východní části k vytvoření boční vykládací rampy. Výrobní haly je přízemní obdélníkového půdorysu 26,20 x 90,50m s širokou markýzou podél severní fronty délky 78,5m. Tato krytá část je vytvořena nad prostory bočních ramp vykládky a nakládky. Vstup do haly je z východní strany po vstupním schodišti a je krytý přístřeškem. V obou vykládacích rampách jsou vytvořeny vedlejší vstupy pro potřeby expedice. Po obvodu haly bude vytvořen silikátový sokl do výšky +1,0 m a na něj bude navazovat kovový plášť ze sendvičových panelů. Jižní a západní stěna je plná, bez prosvětlovacích otvorů. Ty jsou umístěny pouze v severní a východní frontě a ve střeše. Ve výrobní části jsou okenní otvory vyplněny polycarbonátovýmu panely v hliníkovém rámu, v kancelářích a hygienickém zázemí jsou plastová okna zasklená tepelně izolačním sklem. Střecha ve sklonu 10% je ze střešních sendvičových panelů. Ve střeše je umístěno 11 ks sedlových obloukových světlíků, které zajišťují hlavní denní osvětlení výrobních a skladových prostorů.

Nová hala je obdélníkového půdorysu 26,20 x 90,50 m. Hlavní vnitřní prostor je tvořen jednolodní halou a je ve výrobní části nedělený, pouze v severovýchodním rohu jsou vestavěny dvě kanceláře, v 1.n.p. s hygienickým zázemím pracoviště v 2.n.p.

Nosná konstrukce bude tvořena ocelovou rámovou konstrukcí z plnostěnných nosníku se sklonem střechy min. 10%. Střecha bude kryta sendvičovými panely z trapézového plechu chráněného práškovým lakem a vyplněného polyuretanovou pěnou min.tl. 100 mm.

Do výšky 1,0 m od čisté podlahy bude proveden sendvičový betonový sokl, na kterým navazuje lehký plášť ze sendvičových panelů z trapézového plechu chráněných práškovým lakem a vyplněného polyuretanovou pěnou min.tl.80 mm.

Pod podlahu ve výrobě budou provedeny hutněné konstrukční násypy, na nichž bude provedena drátkobetonová strojně hlazená deska s korundovým vsypem tl. 200 mm. V podlaze budou u vrat osazeny expediční tenzometrické váhy.

V severní a východní stěně budou osazena plastová okna v kancelářích a polycarbonátové okenní pásy v prostorech výroby a skladování. V severní frontě budou umístěny vstupy pro zaměstnance a vrata pro technologickou dopravu vybavené protiprůvanovými clonami. Nakládací a vykládací vrata budou mít rozměr 4500/4500 mm a 3500/4500 mm se zvýšeným kováním respektujícím sklon střešní roviny.

Na instalačních mostech bude veden systém požárního vodovodu podle posouzení požárního rizika provozu. Výrobní a skladová část bude vybavena systémem EPS (elektronická požární signalizace).

Technologické rozvody elektro budou vedeny ve žlabech na instalačním mostě s tím, že připojení výrobní technologie bude ze  žlabů Cannalis vedených podél jižní fasády. Obdobně budou napájena i zařízení pracovišť konečné montáže.