Výstavba skladu obalů pro výrobní areál PTM

Výstavba skladu obalů pro výrobní areál PTM

Zajišťované práce:

projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment, autorské a stavební dozory 

Zákazník:

PTM s.r.o. Planá nad Lužnicí

Realizace:

2018

Popis stavby: 

Novostavba skladu obalů s přestřešením zpevněné plochy je doplňkovou stavbou pro vlastní výrobu kovových výlisků, které tvoří hlavní výrobní činnost provozovatele.

Předmětem projektu jsou především objekt nezatepleného skladu prázdných obalů a přestřešení mezi objekty, které jsou navrženy pro vícesměnný provoz. Jedná se o trvalé stavby napojené na areálový rozvod NN a instalaci umělého osvětlení.