Zpracování a využití bioodpadů

Zpracování a využití bioodpadů

Projekt kompostování vedlejších živočišných produktů 3.kategorie v extravilánu obce Ratíškovice technologií fermentace AGRONOM navazuje na  provozovanou fermentační linkou na zemědělský odpad 1. a 2.kategorie. VŽP 3.kategorie jsou pro hygienickou závadnost v tepelně nezpracovaném stavu, z hlediska mikrobiologického a parazitologického, pro zdraví člověka nebezpečné.

Projekt řešil stavební i technologickou část zaměřenou především na zpracování vařené a nevařených kostí,vaječných skořápek, rozemleté hovězí kůže, zbytků sýrů, vnitřností, krve, ale i flotačního kalu a pěny z ČOV, kalů z biologických ČOV.

Celková produkční kapacita navrhovaného kompostovacího provozu zpracovávající VŽP 3.kategorie a pracujícího systémem AGRONOM je cca 10.000 tun/rok. Jedním z významných znaků výkonnosti tohoto technologického procesu je garantovaná komplexní pasterizace vstupních surovin. Výsledný produkt je 100% přírodní organické hnojivo typu NPK. Při zpracování VŽP procesem AGRONOM dochází v aerobním (kyslíkovém) prostředí k spolehlivé pasterizaci vstupních surovin při teplotách cca 65°C až 75°C, přičemž v průběhu zpracování dochází rovněž k vázání (mineralizaci) živin a k úplnému potlačení klíčivosti semen plevelů. Pro zpracování VŽP 3.kategorie bude zajištěna minimální pasterizační teplota 70°C po dobu neméně 60 minut. 

Komplexní řešení areálu na ploše cca 5,75 ha obsahuje:

Stavební objekty

SO 01          Hrubé terénní úpravy

SO 02          Hala zpracování a skladů

SO 03          Venkovní osvětlení areálu

SO 04          Sociální objekt a hala mytí a desinfekce nákladních aut

SO 05          Oplocení, vjezdová brána

SO 06          Areálové zpevněné plochy

SO 07          Inženýrské sítě

SO 08          Přípojky inženýrských sítí

SO 09          Příjezdní komunikace

SO 10          Přípojka elektro, úprava trafostanice

 Provozní soubory

PS 01          Nakladač

PS 02          Obchodní váhy

PS 03          Míchárna

PS 04          Fermentační technologie

PS 05          Větrání a vzduchový biofiltr

PS 06          Myčka automobilů a kontejnerů

PS 07          Čistírna vod s recirkulací 

 Technické údaje o projektu:

Projekt 2005 - 2006

Zastavěná plocha haly kompostovaní:1 458 m2

Soc. adm. část a ČOV: 27 m2

Myčka nákladních aut:123 m2

Komunikace uvnitř areálu (nové): 1 570 m2

Parkoviště pro osobní automobily (nové): 68 m2

Sadové úpravy: 2 404 m2

Max. roční produkce na výstupu:10 000 t

Počet pracovníku v jednosměnném provoze: max. 5 pracovníků