Zpracovna lososových ryb

Zpracovna lososových ryb

Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení

Zákazník: soukromý investor

Realizace:2005 - 2006

Popis projektu: Prodejna je určena pro prodej zchlazených ryb v množství maximálně 500 kg týdně dodávaným jak drobným spotřebitelů, tak i zařízením společného stravování. V případě požadavku spotřebitele budou prodávané ryby vykuchány v oddělené místnosti.

Ryby budou do prodejny dopravovány již mrtvé (usmrcení bude prováděno el. proudem po vylovení ze sádek) v nádobách s ledem.

Prodej a úprava ryb podle sdělení stavebníka a provozovatele bude zajišťována v jednosměnném provoze max. dvěmi pracovníky - muži ( majitel + jeden zaměstnanec).

Prodejna je umístěna při severovýchodním štítu budovy bývalého mlýna. Při stavebních úpravách bude maximálně zachován vzhled objektu. Štítová okna budou vyměněna při zachování rozměrů. V prostoru stávajících vrat budou osazeny dvoje dveře, okno do vnitřního dvora - severozápadní fasáda - bude upraveno pro osazení dveří.

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou a zastřešení nebude stavebními pracemi zasaženo.

Podlaha bude výškově zachována na stávající úrovni.