Archiv článků

07.12.2020 14:09

Kolaudace dostavby areálu HEYCO WERK ČR

Na konci listopadu byla dokončena dostavba areálu v průmyslové zóně v Písku. Všechny stavby byly v pořádku předány investorovi a řádně zkolaudovány pro další užívání.

—————

04.12.2020 14:02

Kolaudace dostavby haly pro firmu SAK

Právě byla úspěšně zkolaudována stavba haly pro firmu SAK Vimperk. Po odstranění drobných vad a nedodělků bude v prostorech zahájena výroba.

—————

26.10.2018 10:18

Modernizace podkroví střední školy se blíží k závěru

Z fasády budovy bylo odstraněno lešení a kolemjdoucí mohou srovnat stav před rekonstrukcí a nyní. Zmizely prapodivné vikýře a světlezelená barva budově také moc sluší. Ještě na krásných dřevěných vchodových dveřích přibyde secesní mříž od uměleckého kováře a jedna z historických budov ve městě bude...

—————

08.06.2018 10:22

Zrekonstrovaná hasičská zbrojnice byla slavnostně předána do užívání

Volynští dobrovolní hasiči dostali do užívání krásně opravené prostory pro setkávání i potřebnou techniku. Funguje zde i zásahová jednotka JPO III., která je součástí Integrovaného záchranného systému. Prostory budou mimo jiné využívat i mladí a malí hasiči z Volyně a okolí.

—————

04.06.2018 13:43

Modernizace podkroví střední školy byla zahájena

Na krásné nové učebny se mohou studenti a učitelé ze Střední integrované školy ve Volyni už začít těšit. Stavební firma převzala staveniště a my dohlédneme na průběh i kvalitu stavby tak, aby po prázdninách na všechny čekala jen velmi příjemná překvapení.

—————

26.09.2017 09:07

Zahájení stavby Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Volyni

27. 9. bude předáno staveniště vybrané firmě, která zahájí stavební úpravy hasičské zbrojnice v našem městě. Naše firma zajistí stavební dozor a všichni doufáme, že město i hasičský sbor budou s výsledkem spokojeni.

—————

02.05.2017 08:52

Projekt Modernizace podkroví školy ve Volyni

Nabídka naší firmy byla vyhodnocena jako nejlepší pro zpracování projektové dokumentace, podle které bude zmodernizováno podkroví Střední jazykové školy ve Volyni. Stávající podoba budovy bude citlivě upravena a v podkroví vzniknou komfortní učebny splňující všechny hygienické požadavky. 

—————

29.03.2016 17:11

Rekonstrukce Ski hotelu ve Strážném před dokončením

V loňském roce nový vlastník Ski hotelu ve Strážném rozhodl dokončit rekonstrukci stávajícího zařízení a upravit standard hotelu dle současných požadavků. Rekonstrukce hlavní budovy byla zahájena v říjnu a v dubnu by měla být dokončena.

—————

25.07.2014 14:56

Zahájení stavby Přístavba expedice pro firmu Schäfer-Menk Radotín

V minulých dnech nabylo právní moci stavební povolení na tuto akci a dodavatel stavby zahájil práce dle projektu.

—————

25.07.2014 14:51

Práce na výrobní a montážní hale PTM v Plané nad Lužnicí pokračují

V polovině příštího měsíce by měla být nově postavená hala uvedena do zkušebního provozu a o měsíc později zkolaudována. Aktuální fotografie z dokončovacích prací najdete ve fotogalerii k této akci.

—————