občanské stavby

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Volyni

Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Volyni
Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring Zákazník: Město Volyně Realizace: podzim 2017 až...

—————

Modernizace podkroví hlavní budovy SŠ Volyně

Modernizace podkroví hlavní budovy SŠ Volyně
Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring Zákazník: Jihočeský kraj Realizace: v...

—————

Rekreační dům na Plzeňsku

Rekreační dům na Plzeňsku
Zajišťované práce: návrh řešení, vypracování dokumentace, stavební inženýring Zákazník: soukromý investor Realizace: stavba byla...

—————

Odvodnění suterénu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní

Odvodnění suterénu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Větřní
Stavební řešení odvodnění a sanace suterénu pod hlavním oltářem s apsidou kostela jsme navrhli rozdělit do 3 etap. První...

—————

Oprava podkroví přístavby Lidická 135

Oprava podkroví přístavby Lidická 135
Zajišťované práce: projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, autorské a stavební dozory  Zákazník: Střední škola a...

—————

Výměna oken a oprava fasády objektu Lidická 121 ve Volyni

Výměna oken a oprava fasády objektu Lidická 121 ve Volyni
Zajišťované práce: projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, autorské a stavební dozory  Zákazník: Střední škola a...

—————

Ski hotel ve Strážném

Ski hotel ve Strážném
Zajišťované práce: projekt pro stavební povolení a inženýrská činnost pro povolení stavby, autorské...

—————

Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni

Centrum ekologického vzdělávání U kaštanu ve Volyni
Zajišťované práce: projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt, autorské a stavební dozory  Zákazník: Střední škola a...

—————

Stavební úpravy domu č. 111 ve Volyni

Stavební úpravy domu č. 111 ve Volyni
Projekční a inženýrské práce řeší stavebí úpravy prvního nadzemního podlaží severního křídla domu: sanaci mokrého zdiva a opravu...

—————

Rekonstrukce domu č.p.119 ve Volyni

Rekonstrukce domu č.p.119 ve Volyni
Projekt řeší rekonstrukci 1.n.p. domu č.p. 119, který je od roku 1996 neprovozován. Naposled byl objekt využíván jako dívčí ...

—————