průmyslové stavby

KMP regálový sklad

KMP regálový sklad
Stavba regálového skladu tvoří rozšíření 3.etapy výstavby samostatného areálu firmy, na jehož východní hranici navazuje.   Zajišťované práce: projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment Zákazník: KMP Bürotechnik, s.r.o. Realizace: 2012 Popis...

—————

PVA Praha rekonstrukce hal 3,4 a vstupní haly

PVA Praha rekonstrukce hal 3,4 a vstupní haly
Rekonstrukce hal 3,4 a vstupní haly - objekt haly III - je umístěn na místě odstraněné dočasné stavby v areálu PVA. Řešený objekt, který je po potřeby stavebníka rozdělen do několika provozně samostatných částí využívá již dříve vybudovanou infrastrukturu areálových sítí, komunikací a...

—————

Revitalizace halového objektu ve Volarech

Revitalizace halového objektu ve Volarech
  Revitalizace halového objektu nacházející se na ppč. 1484, který dříve sloužil jako přízemní sklad o vnějších půdorysných rozměrech 18,3 x 72,4 m s výškou hřebene cca 9,9 m od upraveného terénu. Nosná konstrukce bude odstrojena od střešního a stěnového pláště a na místě bude celá...

—————

Výrobní areál SAK – Vimperk

Výrobní areál SAK – Vimperk
Zajišťované práce: zastupování stavebníka a provádění stavebního dozoru Zákazník: SAK spol. s r.o. Realizace: 2008 - 2010 Popis projektu:Jedná se o jednolodní výrobní halu kovovýroby s portálovým  jeřábem, na severní straně se sklady, kompresorovnou a kanceláří mistra. Na straně jižní je...

—————

Výrobní areál KMP Bürotechnik 3.etapa – Čkyně

Výrobní areál KMP Bürotechnik 3.etapa – Čkyně
Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, stavební dozor, projektový management Zákazník: soukromý investor Realizace: 2008 - 2009 Popis projektu:  Skladová hala je navržena ve strohém funkčním tvaru s hladkým kovovým pláštěm s profilací. Základní...

—————

Výrobní hala fixace sít – Strakonice

Výrobní hala fixace sít – Strakonice
Zajišťované práce: vypracování studií, dokumentace pro umístění stavby, stavební povolení, prováděcí dokumentace stavby Zákazník: AstenJohnson s.r.o. Realizace: 2007 - 2009 Popis projektu: Hala je navržena ve strohém funkčním tvaru s hladkým kovovým pláštěm s profilací. Základní tvar je...

—————

Dostavba areálu fy. HEYCO – 2.et

Dostavba areálu fy. HEYCO – 2.et
Zajišťované práce: návrh urbanistického a architektonického řešení, vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, projektový management Zákazník: HEYCO WERK s.r.o. Realizace: 2003 - 2004 Popis projektu:Výrobní areál je umístěn na severním okraji průmyslové zóny města Písku....

—————

Výrobní haly fy. Müller – Planá nad Lužnicí

Výrobní haly fy. Müller – Planá nad Lužnicí
Zajišťované práce: návrh architektonistického a stavebního řešení, vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení Zákazník: Müller s.r.o. Realizace: realizace byla odložena stavebníkem Popis projektu: Stavba výrobní haly je osazena na existujícím terénu...

—————

Výrobní hala fy. Knürr – 3.etapa

Výrobní hala fy. Knürr – 3.etapa
Zajišťované práce: vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení Zákazník: Knürr s.r.o. Realizace:2007 - 2008 Popis projektu:  Stavba etapy III a. navazuje na západní stěnu haly II.etapy a stávající ocelovou konstrukci. Toto řešení nahrazuje nerealizovaný objekt SO 102/II...

—————

Reginální Logistické Centrum I – Písek

Reginální Logistické Centrum  I – Písek
Zajišťované práce: spolupráce na vypracování dokumentace pro umístění stavby a stavební povolení, projektový inženýring, stavební dozor, zastupování stavebníka – projektový management Zákazník: CSS Invest s.r.o. Realizace:2005 - 2006 Popis projektu:Prostor haly bude využíván ke skladovacím účelům,...

—————