průmyslové stavby

Výstavba průmyslového areálu firmy Vertiv

Výstavba průmyslového areálu firmy Vertiv
Zajišťované práce: projekt pro umístění stavby a související inženýrská činnost Zákazník: zahraniční výrobní firma Realizace: v přípravě Popis stavby:  Předmětem dokumentace je návrh rozšíření stávajícího areálu investora o výrobní a skladový objekt západně od stávajícího výrobního areálu za...

—————

Projektová dokumentace skladové a provozní haly v Těrlicku

Projektová dokumentace skladové a provozní haly v Těrlicku
Zajišťované práce: projekt pro umístění stavby, povolení stavby a související inženýrská činnost Zákazník: soukromá firma Realizace: 2017 Popis stavby: Předmětem dokumentace je návrh nového skladu nábytku a sídla firmy. Stavba skladu je navržena jako novostavba umístěná v severozápadní...

—————

Sklad prodejny ve Strakonicích

Sklad prodejny ve Strakonicích
  Zajišťované práce: projekt pro umístění stavby, povolení stavby a související inženýrská činnost, dokumentaci pro výběr dodavatele, autorské dozory  Zákazník: soukromá osoba Realizace: 2016 Popis stavby:  Vybudování temperovaného skladu s podlahovou plochou 150 m2. Sklad bude...

—————

Revitalizace areálu firmy PANLUX - výrobní a skladová hala 1. a 2. etapa

Revitalizace areálu firmy PANLUX - výrobní a skladová hala 1. a 2. etapa
Zajišťované práce: projekt pro umístění stavby, povolení stavby a související inženýrská činnost, dokumentaci pro výběr dodavatele, autorské a stavební dozory  Zákazník: PANLUX s.r.o. Realizace: 2016 - 2017 Popis stavby: Navrhovaná stavba je řešena jako novostavba umístěná uvnitř areálu, která...

—————

Dostavba výrobního areálu HEYCO WERK ČR 3. etapa

Dostavba výrobního areálu HEYCO WERK ČR 3. etapa
Zajišťované práce: projekt pro územní řízení a stavební povolení, autorské dozory  Zákazník: HEYCO WERK ČR s.r.o. Realizace: 2014 Popis stavby: Projekt řeší úpravy povolené přístavby objektu výrobní a skladové haly jako změnu dokončené stavby. Proti původnímu projektu jsou řešeny následující...

—————

Zámečnická fabrika Dvorec u Nepomuka

Zámečnická fabrika Dvorec u Nepomuka
Zajišťované práce: dílčí architektonická a dispoziční studie, projekt pro změnu stavby, dokumentace pro výběrové řízení  Zákazník: AMETIC GROUP s.r.o. Realizace: 2014 Popis stavby: Rekonstruované objekty bývalé mlékárny a novostavba výrobní haly budou sloužit k výrobě menších a středních...

—————

Přístavba a stavební úpravy areálu firmy PTM - I.etapa

Přístavba a stavební úpravy areálu firmy PTM -  I.etapa
Zajišťované práce: projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment, autorské a stavební dozory  Zákazník: PTM s.r.o. Planá nad Lužnicí Realizace: 2014 Popis stavby: Projekt řeší jak výstavbu nového výrobního objektu, tak stavební úpravy navazujících stávajících objektů...

—————

Spediční sklad Lorenc Logistic Modříce

Spediční sklad Lorenc Logistic Modříce
Zajišťované práce: projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment Zákazník: Lorenc Logistic s.r.o. Realizace: 2014 Popis stavby: Stavba spedičního skladu je navržena jako novostavba umístěná v jihozápadní části hlavního staveniště mezi stávajícími provozovanými areály. Skladová...

—————

Přístavba expedice firmy Schäfer-Menk Radotín

Přístavba expedice firmy Schäfer-Menk Radotín
Přístavba souboru výrobních hal je navržena jako novostavba umístěná při severovýchodní fasádě haly II v uzavřeném areálu výrobního závodu, která je doplněna potřebnými komunikacemi, manipulačními plochami, přípojkami, resp. přeložkami areálových inženýrských sítí. Hlavní předmětem výroby jsou...

—————

KMP regálový sklad

KMP regálový sklad
Stavba regálového skladu tvoří rozšíření 3.etapy výstavby samostatného areálu firmy, na jehož východní hranici navazuje.   Zajišťované práce: projekt pro územní řízení a stavební povolení, projektový managment Zákazník: KMP Bürotechnik, s.r.o. Realizace: 2012 Popis...

—————